top of page

#9 Fønix Bryggeri

Fønix Bryggeri er nominert til internasjonale ADC Award og til nasjonale Visuelt for ølboksserien med 4 ulike øltyper fra bryggeriet vårt. Designet er gjort av Torgeir Hjetland fra Workinprogress og Frode Skaren fra Uglylogo/Byhands.


Du finner mer info om prosjektet, design og bakgrunn på https://workinprogress.no/fonix-brewery

52 views0 comments

Recent Posts

See All

Komen


bottom of page